Stichting ChillAut Leerdam zoekt bestuursleden

Binnen het bestuur van Stichting ChillAut Leerdam zijn meerdere vrijwilligersvacatures ontstaan.

Het bestuur houdt zich bezig met de koers en strategie van het Jongerencafé ChillAut Leerdam. ChillAut is sinds 2015 een jongerencafé in Leerdam. Het is een laagdrempelige ontmoetingsplek met een hoog ‘chill-gehalte’ voor jongeren vanaf 13 jaar met een vorm van autisme. Eén keer in de maand op vrijdagavond vanaf 19.30 uur tot ongeveer 22.00 uur is het café open. Een paar ingrediënten van het jongerencafé: gezelligheid, een spel doen, gamen, voetbaltafel, biljarten, bowlen, er op uit gaan en verder veel chips en cola. Elke keer komt er ongeveer een tiental jongeren, uit Leerdam (nu Vijfheerenlanden) en ook uit de omliggende gemeenten Gorinchem en West-Betuwe.

De stichting zoekt:
• Een bestuurslid met financieel inzicht om het penningmeesterschap te vervullen
• Een bestuurslid die de secretarisrol op zich kan nemen
• Een bestuurslid met inzicht in/kennis van de lokale politiek
• Een algemeen bestuurslid
Van een bestuurslid wordt verwacht dat hij/ zij:
• Hart heeft voor het burgerinitiatief ChillAut Leerdam
• Bij voorkeur beschikt over enige bestuurservaring;
• Affiniteit heeft met en/of kennis heeft van de doelgroep jongeren met autisme of jongeren die sociaal minder vaardig zijn;
• Beschikt over kennis/vaardigheden m.b.t. het desbetreffende aandachtsgebied

Het bestuur van ChillAut Leerdam bestaat nu uit drie personen. Daarvan zijn er twee op korte termijn aftredend. Het betreft een betrokken bestuur dat ongeveer zes keer per jaar vergadert. Een bestuurslid wordt benoemd voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid om twee keer te verlengen. De huidige vacatures betreffen zowel een uitbreiding van het bestuur als een vervanging van aftredende bestuursleden.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marja Ploeg (voorzitter), op telefoonnummer 06 1411 9497. Voor meer informatie over ChillAut Leerdam kunt u terecht op de website www.chillaut-leerdam.nl.
Reacties voorzien van CV en korte motivatie kunt u mailen naar info@chillaut-leerdam.nl. De uiterste reactietermijn is 1 april 2019.

Download deze vacature in PDF-formaat Vacature bestuurslid Stichting ChillAut