Wat?

Wat en voor wie is ChillAut

ChillAut wil een laagdrempelige ontmoetingsplek zijn voor jongeren vanaf 13 jaar met een vorm van autisme. Voor deze jongeren kunnen ‘gewone’ activiteiten wat te ingewikkeld zijn waardoor ze vaak thuis achter hun eigen ‘schermen’ blijven hangen.

Met dit jongerencafé hopen we deze jongeren een gezellige en veilige plek te kunnen bieden waar ze zich ook op sociaal gebied verder kunnen ontwikkelen. Een paar ingrediënten van de avonden: gezelligheid, veel chips en cola, samen gamen of een bordspel doen, biljarten of ‘voetbaltafelen’, een avondje bowlen, etc.

Over de naam

ChillAut verwijst naar chillen en autisme. Dat past bij de insteek van de avonden. Het gaat om
gezelligheid en ontspanning en het is bedoeld voor jongeren met een vorm van autisme. In de ondertitel ‘a time 4 us’ zitten alle letters van het woord autisme. Deze naam is samen met de deelnemers en de vrijwilligers van ChillAut bedacht.

Visie en missie

Jongeren met een vorm van autisme hebben naast beperkingen ook sterke kanten. Ze zijn uniek gemaakt en hebben unieke gaven en kwaliteiten gekregen die zij op hun manier kunnen inzetten in hun eigen omgeving en de maatschappij. Elk jongere is waardevol en verdient respect.

Ze hebben vaak onvermoede kwaliteiten, krachten en hulpbronnen. Door hun ASS komt het vaak voor dat de kwaliteiten, krachten en hulpbronnen die jongeren in huis hebben niet of onvoldoende naar buiten komen. Het is de taak van begeleiders om jongeren te helpen bij het erkennen van hun beperkingen en het herkennen en inzetten van hun kwaliteiten, krachten en hulpbronnen.

Begeleiding van de jongeren zal zich daarom zoveel mogelijk richten op faciliteren en uitdagen. Dit zal uiteindelijk hun zelfbewustzijn en zelfwaardering versterken.